קריית השרון נתניה

מסמכים ומצגות

חניונים ומחסנים

טופס בחירת דירה

הבהרה למפרט

נספח ז' לחוזה

נספח ו' לחוזה

נספח ה' לחוזה

נספח ד' לחוזה

יפוי כוח

מצגת של משרד השיכון

מצגת הפרוייקט

מצגת משפטית

נספח תשלומים + חוזה

צור קשר

הרצליה

החושלים 8

*8090

שרות לקוחות