בניין 7

*8090 מכירות בניין 7 להורדת טבלה מחירון בניין 7 לחץ כאן מדד בסיס – 114.9 מדד תשומות בניה מעודכן ל15.3.21- 116 צור קשר מכירות 09-7755525 מכירות קניון כ”ס הירוקה רח’ רפפורט 3, קומה 1 sisi@rshbiro.com אימייל צור קשר מכירות קניון כ”ס הירוקה רח’ רפפורט 3 , קומה 1 09-7755525 מכירות sisi@rshbiro.com אימייל

בניין 8

*8090 מכירות בניין 8 להורדת טבלה מחירון בניין 8 לחץ כאן מדד בסיס – 114.9 מדד תשומות בניה מעודכן ל15.3.21- 116 צור קשר מכירות 09-7755525 מכירות קניון כ”ס הירוקה רח’ רפפורט 3, קומה 1 sisi@rshbiro.com אימייל צור קשר מכירות קניון כ”ס הירוקה רח’ רפפורט 3 , קומה 1 09-7755525 מכירות sisi@rshbiro.com אימייל

רמת גן – הגרלה 778

*8090 מכירות הגרלה 778 תוכניות מכר בניין 7 בניין 7 חוברת מכר בניין 7 תכניות 1-50 תוכניות מכר בניין 8 בניין 8 חוברת מכר בניין 8 תכניות 1-50 מסמכים משפטים טופס בחירת דירה הסכם מכר מפרט מכר מצגת רמת גן קרקע חניה ומחסנים ייפוי כוח לבחירת דירה ייפוי כוח נוטוריוני לבחירת דירה ע”י צד שלישי […]

רמת גן – הגרלה 777

*8090 מכירות הגרלה 777 חניה ומחסנים תכנית קומת קרקע תכנית מכר חניון תחתון מגרש תכנית מכר חניון עליון תוכניות מכר חוברת מכר בניין 3 חוברת מכר בניין 2 חוברת מכר בניין 1 בניין 3 דירות נבחרות בניין 2 דירות נבחרות בניין 1 דירות נבחרות מסמכים טכניים מצגת הפרויקט תבע קרית אונו מפרט סופי וחתום 774 […]

מגרש 105 קריית אונו

*8090 מכירות מגרש 105 חניה ומחסנים קומת קרקע מגרש 105 מגרש 105 חניון 1- (1-200) חניון 1- מגרש 105 מגרש 105 חניון 2- (1-200) חניון 2- מגרש 105 תוכניות מכר חוברת מכר בנין 2 חוברת מכר בנין 1 מפרט סופי וחתום הסכם מכר נספח תיקונים להסכם מכר נספח תשלומים ייפוי כוח נוטריוני בלתי חוזר לרכישת […]

מתחם 104 קריית אונו

*8090 מכירות מגרש 104 חניה ומחסנים תכנית קומת קרקע מרתף חניה 1- (1-200) מרתף חניה 1- מרתף חניה 2- (1-200) מרתף חניה 2- תוכניות מכר חוברת מכר בניין 3 חוברת מכר בניין 2 חוברת מכר בניין 1 מסמכים טכניים מצגת הפרויקט תבע קרית אונו מפרט סופי וחתום 774 נספח תיקונים להסכם מכר הסכם מכר נספח […]

מלאי דירות

*8090 שרות לקוחות מלאי דירות צור קשר מכירות הרצליה החושלים 8 *8090 שרות לקוחות מלאי דירות צור קשר מכירות *8090 שרות לקוחות הרצליה החושלים 8

מכירה לזכאי משרד השיכון ללא הגרלה

*8090 שרות לקוחות מכירה לזכאי משרד השיכון – ללא הגרלה צור קשר מכירות הרצליה החושלים 8 *8090 שרות לקוחות מכירה לזכאי משרד השיכון – ללא הגרלה מכירה לזכאי משרד השיכון – ללא הגרלה צור קשר מכירות *8090 שרות לקוחות הרצליה החושלים 8

הגרלת מקור: 301 <br>הגרלות המשך: 904\1269

*8090 שרות לקוחות הגרלת מקור: 301 הגרלת המשך: 1269,904 מסמכים משפטיים מצגת מחיר למשתכן מכתב עדכון צור קשר מכירות הרצליה החושלים 8 *8090 שרות לקוחות הגרלת מקור: 301 הגרלת המשך: 1269,904 מסמכים משפטיים מכתב עדכון מצגת מחיר למשתכן צור קשר מכירות *8090 שרות לקוחות הרצליה החושלים 8

מתחם 32

*8090 שרות לקוחות הגרלת מקור: 301 הגרלת המשך: 1269,904 מסמכים משפטיים מפרט מכר מפרט 5 חד’ טיפוסית נספח ג’- ייפוי כוח נספח א’- תשלומים ומועדים הסכם נספח ז’- תצהיר לפי מכרז נספח ו’- כתב התחייבות לפי מכרז נספח ה’- הודעה בדבר חלופות נספח ד’- נספח הבנק צור קשר מכירות הרצליה החושלים 8 *8090 שרות לקוחות […]