הגרלה 339 | מגרש 105 בניין 92

מגרש 105 בניין 92 להורדת טבלה מחירון בנין 92 לחץ כאן מספר/שם מבנה מספר מגרש בתבע מספר דירה קומה מספר חדרים שטח דירה (מטר) שטח מרפסת שמש ו/או שטח גינה צמודה שטח מחסן כמות חניות לדירה מספר חניה 1 מספר חניה 2 מספר מחסן כיווני אוויר מחיר דירה נכון לתאריך 15/01/23 92 105B 1 1 […]

הגרלה 339 | מגרש 105 בניין 91

מגרש 105 בניין 91 להורדת טבלה מחירון בנין 91 לחץ כאן מספר/שם מבנה מספר מגרש בתבע מספר דירה קומה מספר חדרים שטח דירה (מטר) שטח מרפסת שמש ו/או שטח גינה צמודה שטח מחסן כמות חניות לדירה מספר חניה 1 מספר חניה 2 מספר מחסן כיווני אוויר מחיר דירה נכון לתאריך 15/01/23 91 105A 1 0 […]

הגרלה 339 | בניין 83 מגרש 145

מגרש 145 בניין 83 להורדת טבלה מחירון בנין 83 לחץ כאן מספר/שם מבנה מספר מגרש בתבע מספר דירה קומה מספר חדרים שטח דירה (מטר) שטח מרפסת שמש ו/או שטח גינה צמודה שטח מחסן כמות חניות לדירה מספר חניה 1 מספר חניה 2 מספר מחסן כיווני אוויר מחיר דירה נכון לתאריך 15/01/23 83 145 3 1 […]

הגרלה 339 | בניין 82 מגרש 144

מגרש 144בניין 82 להורדת טבלה מחירון בנין 82 לחץ כאן מספר/שם מבנה מספר מגרש בתבע מספר דירה קומה מספר חדרים שטח דירה (מטר) שטח מרפסת שמש ו/או שטח גינה צמודה שטח מחסן כמות חניות לדירה מספר חניה 1 מספר חניה 2 מספר מחסן כיווני אוויר מחיר דירה נכון לתאריך 15/01/23 82 144 3 1 5 […]

הגרלה 339 | בניין 81 מגרש 106

מגרש 106 בניין 81 להורדת טבלה מחירון בנין 81 לחץ כאן מספר/שם מבנה מספר מגרש בתבע מספר דירה קומה מספר חדרים שטח דירה (מטר) שטח מרפסת שמש ו/או שטח גינה צמודה שטח מחסן כמות חניות לדירה מספר חניה 1 מספר חניה 2 מספר מחסן כיווני אוויר מחיר דירה נכון לתאריך 15/01/23 81 106 1 1 […]