מגרש 105 קריית אונו

*8090 מכירות מגרש 105 חניה ומחסנים קומת קרקע מגרש 105 מגרש 105 חניון 1- (1-200) חניון 1- מגרש 105 מגרש 105 חניון 2- (1-200) חניון 2- מגרש 105 תוכניות מכר חוברת מכר בנין 2 חוברת מכר בנין 1 מפרט סופי וחתום הסכם מכר נספח תיקונים להסכם מכר ייפוי כוח נוטריוני בלתי חוזר לרכישת דירה ייפוי […]

מתחם 104 קריית אונו

*8090 מכירות מגרש 104 חניה ומחסנים תכנית קומת קרקע מרתף חניה 1- (1-200) מרתף חניה 1- מרתף חניה 2- (1-200) מרתף חניה 2- תוכניות מכר חוברת מכר בניין 3 חוברת מכר בניין 2 חוברת מכר בניין 1 מסמכים טכניים מצגת הפרויקט תבע קרית אונו מפרט סופי וחתום 774 נספח תיקונים להסכם מכר הסכם מכר ייפוי […]

מלאי דירות

*8090 שרות לקוחות מלאי דירות צור קשר מכירות הרצליה החושלים 8 *8090 שרות לקוחות מלאי דירות צור קשר מכירות *8090 שרות לקוחות הרצליה החושלים 8

מכירה לזכאי משרד השיכון ללא הגרלה

*8090 שרות לקוחות מכירה לזכאי משרד השיכון – ללא הגרלה צור קשר מכירות הרצליה החושלים 8 *8090 שרות לקוחות מכירה לזכאי משרד השיכון – ללא הגרלה מכירה לזכאי משרד השיכון – ללא הגרלה צור קשר מכירות *8090 שרות לקוחות הרצליה החושלים 8

הגרלת מקור: 301 <br>הגרלות המשך: 904\1269

*8090 שרות לקוחות הגרלת מקור: 301 הגרלת המשך: 1269,904 מסמכים משפטיים מצגת מחיר למשתכן מכתב עדכון צור קשר מכירות הרצליה החושלים 8 *8090 שרות לקוחות הגרלת מקור: 301 הגרלת המשך: 1269,904 מסמכים משפטיים מכתב עדכון מצגת מחיר למשתכן צור קשר מכירות *8090 שרות לקוחות הרצליה החושלים 8

מתחם 32

*8090 שרות לקוחות הגרלת מקור: 301 הגרלת המשך: 1269,904 מסמכים משפטיים מפרט מכר מפרט 5 חד’ טיפוסית נספח ג’- ייפוי כוח נספח א’- תשלומים ומועדים הסכם נספח ז’- תצהיר לפי מכרז נספח ו’- כתב התחייבות לפי מכרז נספח ה’- הודעה בדבר חלופות נספח ד’- נספח הבנק צור קשר מכירות הרצליה החושלים 8 *8090 שרות לקוחות […]

בניין 3202

*8090 שרות לקוחות הגרלת מקור: 301 הגרלת המשך: 1269,904 תוכניות מכר תוכניות דירה + מחסנים + חניות צור קשר מכירות הרצליה החושלים 8 *8090 שרות לקוחות הגרלת מקור: 301 הגרלת המשך: 1269,904 תוכניות מכר תוכניות דירה + מחסנים + חניות צור קשר מכירות *8090 שרות לקוחות הרצליה החושלים 8

בניין 3201

*8090 שרות לקוחות הגרלת מקור: 301 הגרלת המשך: 1269,904 מדד 06/2020: 114.7 תוכניות מכר תוכניות דירה + מחסנים + חניות צור קשר מכירות הרצליה החושלים 8 *8090 שרות לקוחות הגרלת מקור: 301 הגרלת המשך: 1269,904 מדד 06/2020: 114.7 תוכניות מכר תוכניות דירה + מחסנים + חניות צור קשר מכירות *8090 שרות לקוחות הרצליה החושלים 8