בחירת דירה רמלה

*8090 מכירות בחירת דירה – רמלה להורדת טבלה בחירת דירה 22.07.2021 לחץ כאן להורדת טבלה בחירת דירה 21.07.2021 לחץ כאן להורדת טבלה בחירת דירה 20.07.2021 לחץ כאן להורדת טבלה בחירת דירה 19.07.2021 לחץ כאן להורדת טבלה בחירת דירה 15.07.2021 לחץ כאן להורדת טבלה בחירת דירה 14.07.2021 לחץ כאן מדד שפורסם ב-15.06.2021 בגין חודש 05.21 118.3 […]

רמלה 304 בנין 10

*8090 מכירות בנין 10 להורדת טבלה מחירון בניין 10 לחץ כאן מדד שפורסם ב-15.07.2021 בגין חודש 05.21 – 119 צור קשר מכירות 09-7755525 מכירות קניון כ”ס הירוקה רח’ רפפורט 3, קומה 1 sisi@rshbiro.com אימייל צור קשר מכירות קניון כ”ס הירוקה רח’ רפפורט 3 , קומה 1 09-7755525 מכירות sisi@rshbiro.com אימייל

רמלה 304 בנין 9

*8090 מכירות בנין 9 להורדת טבלה מחירון בניין 9 לחץ כאן מדד שפורסם ב-15.07.2021 בגין חודש 05.21 – 119 צור קשר מכירות 09-7755525 מכירות קניון כ”ס הירוקה רח’ רפפורט 3, קומה 1 sisi@rshbiro.com אימייל צור קשר מכירות קניון כ”ס הירוקה רח’ רפפורט 3 , קומה 1 09-7755525 מכירות sisi@rshbiro.com אימייל

רמלה מגרש 304

*8090 מכירות רמלה מגרש 304 בנין 9 | תוכניות דירה 6 חדרים 5 חדרים 4 חדרים 3 חדרים בנין 10 | תוכניות דירה 6 חדרים 5 חדרים 4 חדרים 3 חדרים תכניות קומה קומות בנין 10 1-100 קומות בנין 9 1-100 צור קשר מכירות קניון כפר סבא הירוקה רחוב רפפורט 3, קומה 1 09-7755525 מכירות […]

רמלה 303 בנין 13

*8090 מכירות בנין 13 להורדת טבלה מחירון בניין 13 לחץ כאן מדד שפורסם ב-15.07.2021 בגין חודש 05.21 – 119 צור קשר מכירות 09-7755525 מכירות קניון כ”ס הירוקה רח’ רפפורט 3, קומה 1 sisi@rshbiro.com אימייל צור קשר מכירות קניון כ”ס הירוקה רח’ רפפורט 3 , קומה 1 09-7755525 מכירות sisi@rshbiro.com אימייל

רמלה 303 בנין 12

*8090 מכירות בנין 12 להורדת טבלה מחירון בניין 12 לחץ כאן מדד שפורסם ב-15.07.2021 בגין חודש 05.21 – 119 צור קשר מכירות 09-7755525 מכירות קניון כ”ס הירוקה רח’ רפפורט 3, קומה 1 sisi@rshbiro.com אימייל צור קשר מכירות קניון כ”ס הירוקה רח’ רפפורט 3 , קומה 1 09-7755525 מכירות sisi@rshbiro.com אימייל

רמלה 303 בנין 11

*8090 מכירות בנין 11 להורדת טבלה מחירון בניין 11 לחץ כאן מדד שפורסם ב-15.07.2021 בגין חודש 05.21 – 119 צור קשר מכירות 09-7755525 מכירות קניון כ”ס הירוקה רח’ רפפורט 3, קומה 1 sisi@rshbiro.com אימייל צור קשר מכירות קניון כ”ס הירוקה רח’ רפפורט 3 , קומה 1 09-7755525 מכירות sisi@rshbiro.com אימייל

רמלה מגרש 303

*8090 מכירות רמלה מגרש 303 בנין 11 | תוכניות דירה 6 חדרים 6 חדרים 4 חדרים 3 חדרים בנין 12 | תוכניות דירה 6 חדרים 6 חדרים 4 חדרים 3 חדרים בנין 13 | תוכניות דירה 6 חדרים 6 חדרים 4 חדרים 3 חדרים תכניות קומה קומות בנין 13 1-100 קומות בנין 12 1-100 קומות […]

רמלה 106 בנין 15

*8090 מכירות בנין 15 להורדת טבלה מחירון בניין 15 לחץ כאן מדד שפורסם ב-15.07.2021 בגין חודש 05.21 – 119 צור קשר מכירות 09-7755525 מכירות קניון כ”ס הירוקה רח’ רפפורט 3, קומה 1 sisi@rshbiro.com אימייל צור קשר מכירות קניון כ”ס הירוקה רח’ רפפורט 3 , קומה 1 09-7755525 מכירות sisi@rshbiro.com אימייל