ראשון לציון

ראשון לציון הגרלה 1395 לחצו כאן ראשון לציון הגרלה 1392 לחצו כאן ראשון לציון צור קשר מכירות sisi@rshbiro.com אימייל 09-7755525 מכירות קניון כ”ס הירוקה רח’ רפפורט 3 , קומה 1

מלאי דירות

*8090 שרות לקוחות מלאי דירות צור קשר מכירות הרצליה החושלים 8 *8090 שרות לקוחות מלאי דירות צור קשר מכירות *8090 שרות לקוחות הרצליה החושלים 8

מכירה לזכאי משרד השיכון ללא הגרלה

*8090 שרות לקוחות מכירה לזכאי משרד השיכון – ללא הגרלה צור קשר מכירות הרצליה החושלים 8 *8090 שרות לקוחות מכירה לזכאי משרד השיכון – ללא הגרלה מכירה לזכאי משרד השיכון – ללא הגרלה צור קשר מכירות *8090 שרות לקוחות הרצליה החושלים 8

הגרלת מקור: 301 <br>הגרלות המשך: 904\1269

*8090 שרות לקוחות הגרלת מקור: 301 הגרלת המשך: 1269,904 מסמכים משפטיים מצגת מחיר למשתכן מכתב עדכון צור קשר מכירות הרצליה החושלים 8 *8090 שרות לקוחות הגרלת מקור: 301 הגרלת המשך: 1269,904 מסמכים משפטיים מכתב עדכון מצגת מחיר למשתכן צור קשר מכירות *8090 שרות לקוחות הרצליה החושלים 8

מתחם 32

*8090 שרות לקוחות הגרלת מקור: 301 הגרלת המשך: 1269,904 מסמכים משפטיים מפרט מכר מפרט 5 חד’ טיפוסית נספח ג’- ייפוי כוח נספח א’- תשלומים ומועדים הסכם נספח ז’- תצהיר לפי מכרז נספח ו’- כתב התחייבות לפי מכרז נספח ה’- הודעה בדבר חלופות נספח ד’- נספח הבנק צור קשר מכירות הרצליה החושלים 8 *8090 שרות לקוחות […]

בניין 3202

*8090 שרות לקוחות הגרלת מקור: 301 הגרלת המשך: 1269,904 תוכניות מכר תוכניות דירה + מחסנים + חניות צור קשר מכירות הרצליה החושלים 8 *8090 שרות לקוחות הגרלת מקור: 301 הגרלת המשך: 1269,904 תוכניות מכר תוכניות דירה + מחסנים + חניות צור קשר מכירות *8090 שרות לקוחות הרצליה החושלים 8

בניין 3201

*8090 שרות לקוחות הגרלת מקור: 301 הגרלת המשך: 1269,904 מדד 06/2020: 114.7 תוכניות מכר תוכניות דירה + מחסנים + חניות צור קשר מכירות הרצליה החושלים 8 *8090 שרות לקוחות הגרלת מקור: 301 הגרלת המשך: 1269,904 מדד 06/2020: 114.7 תוכניות מכר תוכניות דירה + מחסנים + חניות צור קשר מכירות *8090 שרות לקוחות הרצליה החושלים 8

מתחם 28

*8090 שרות לקוחות הגרלת מקור: 301 הגרלת המשך: 1269,904 מסמכים משפטיים מפרט מכר נספח ג’- ייפוי כוח מפרט 5 חד’ טיפוסית נספח א’- תשלומים ומועדים הסכם מכר נספח ז’- תצהיר לפי מכרז נספח ו’- כתב התחייבות לפי מכרז נספח ה’- הודעה בדבר חלופות נספח ד’- נספח הבנק צור קשר מכירות הרצליה החושלים 8 *8090 שרות […]

בניין 2804

*8090 שרות לקוחות הגרלת מקור: 301 הגרלת המשך: 1269,904 תוכניות מכר תוכניות דירה + מחסנים + חניה צור קשר מכירות הרצליה החושלים 8 *8090 שרות לקוחות הגרלת מקור: 301 הגרלת המשך: 1269,904 תוכניות מכר תוכניות דירה + מחסנים + חניה צור קשר מכירות *8090 שרות לקוחות הרצליה החושלים 8