בחירת דירה רמלה

*8090 מכירות בחירת דירה – רמלה להורדת טבלה בחירת דירה 9.08.2021 לחץ כאן להורדת טבלה בחירת דירה 8.08.2021 לחץ כאן מדד שפורסם ב-15.06.2021 בגין חודש 05.21 118.3 9.08.21 8.08.21 צור קשר מכירות 09-7755525 מכירות קניון כ”ס הירוקה רח’ רפפורט 3, קומה 1 sisi@rshbiro.com אימייל צור קשר מכירות קניון כ”ס הירוקה רח’ רפפורט 3 , קומה […]

רמלה 304 בנין 10

*8090 מכירות בנין 10 להורדת טבלה מחירון בניין 10 לחץ כאן מדד שפורסם ב-15.09.2021 בגין חודש 05.21 – 120.0 צור קשר מכירות 09-7755525 מכירות קניון כ”ס הירוקה רח’ רפפורט 3, קומה 1 sisi@rshbiro.com אימייל צור קשר מכירות קניון כ”ס הירוקה רח’ רפפורט 3 , קומה 1 09-7755525 מכירות sisi@rshbiro.com אימייל

רמלה 304 בנין 9

*8090 מכירות בנין 9 להורדת טבלה מחירון בניין 9 לחץ כאן מדד שפורסם ב-15.09.2021 בגין חודש 05.21 – 120.0 צור קשר מכירות 09-7755525 מכירות קניון כ”ס הירוקה רח’ רפפורט 3, קומה 1 sisi@rshbiro.com אימייל צור קשר מכירות קניון כ”ס הירוקה רח’ רפפורט 3 , קומה 1 09-7755525 מכירות sisi@rshbiro.com אימייל

רמלה מגרש 304

*8090 מכירות רמלה מגרש 304 בנין 9 | תוכניות דירה 6 חדרים 5 חדרים 4 חדרים 3 חדרים בנין 10 | תוכניות דירה 6 חדרים 5 חדרים 4 חדרים 3 חדרים תכניות קומה קומות בנין 10 1-100 קומות בנין 9 1-100 צור קשר מכירות קניון כפר סבא הירוקה רחוב רפפורט 3, קומה 1 09-7755525 מכירות […]

רמלה 303 בנין 13

*8090 מכירות בנין 13 להורדת טבלה מחירון בניין 13 לחץ כאן מדד שפורסם ב-15.08.2021 בגין חודש 05.21 – 119.3 צור קשר מכירות 09-7755525 מכירות קניון כ”ס הירוקה רח’ רפפורט 3, קומה 1 sisi@rshbiro.com אימייל צור קשר מכירות קניון כ”ס הירוקה רח’ רפפורט 3 , קומה 1 09-7755525 מכירות sisi@rshbiro.com אימייל

רמלה 303 בנין 12

*8090 מכירות בנין 12 להורדת טבלה מחירון בניין 12 לחץ כאן מדד שפורסם ב-15.08.2021 בגין חודש 05.21 – 119.3 צור קשר מכירות 09-7755525 מכירות קניון כ”ס הירוקה רח’ רפפורט 3, קומה 1 sisi@rshbiro.com אימייל צור קשר מכירות קניון כ”ס הירוקה רח’ רפפורט 3 , קומה 1 09-7755525 מכירות sisi@rshbiro.com אימייל

רמלה 303 בנין 11

*8090 מכירות בנין 11 להורדת טבלה מחירון בניין 11 לחץ כאן מדד שפורסם ב-15.09.2021 בגין חודש 05.21 – 120.0 צור קשר מכירות 09-7755525 מכירות קניון כ”ס הירוקה רח’ רפפורט 3, קומה 1 sisi@rshbiro.com אימייל צור קשר מכירות קניון כ”ס הירוקה רח’ רפפורט 3 , קומה 1 09-7755525 מכירות sisi@rshbiro.com אימייל

רמלה מגרש 303

*8090 מכירות רמלה מגרש 303 בנין 11 | תוכניות דירה 6 חדרים 6 חדרים 4 חדרים 3 חדרים בנין 12 | תוכניות דירה 6 חדרים 6 חדרים 4 חדרים 3 חדרים בנין 13 | תוכניות דירה 6 חדרים 6 חדרים 4 חדרים 3 חדרים תכניות קומה קומות בנין 13 1-100 קומות בנין 12 1-100 קומות […]

רמלה 106 בנין 15

*8090 מכירות בנין 15 להורדת טבלה מחירון בניין 15 לחץ כאן מדד שפורסם ב-15.07.2021 בגין חודש 05.21 – 119 צור קשר מכירות 09-7755525 מכירות קניון כ”ס הירוקה רח’ רפפורט 3, קומה 1 sisi@rshbiro.com אימייל צור קשר מכירות קניון כ”ס הירוקה רח’ רפפורט 3 , קומה 1 09-7755525 מכירות sisi@rshbiro.com אימייל

רמלה 106 בנין 14

*8090 מכירות בנין 14 להורדת טבלה מחירון בניין 14 לחץ כאן מדד שפורסם ב-15.07.2021 בגין חודש 05.21 – 119 צור קשר מכירות 09-7755525 מכירות קניון כ”ס הירוקה רח’ רפפורט 3, קומה 1 sisi@rshbiro.com אימייל צור קשר מכירות קניון כ”ס הירוקה רח’ רפפורט 3 , קומה 1 09-7755525 מכירות sisi@rshbiro.com אימייל