בחירת דירה – ראש העין

בחירת דירה ראש העין הגרלה 1122 להורדת טבלה בחירת דירה 24.11.2022 לחץ כאן מדד: 127.5​ נכון ליום 15.11.2022 24.11.2022 מספרשם מבנה מספר מגרש בתבע מספר דירה מספר חדרים בניין 1 103 2 5 בניין 1 103 6 6 בניין 1 103 7 4 בניין 1 103 8 5 בניין 1 103 12 5 בניין 1 […]

הגרלה 1122 מגרש 104 בניין 6

מגרש 104 בנין 6 להורדת טבלה מחירון בנין 6 לחץ כאן מדד נכון ליום 15.10.2022: 127.5​ מספר/שם מבנה מספר מגרש בתב’ע מספר דירה קומה מספר חדרים שטח דירה* (מטר) שטח מרפסת שמש ו/או שטח גינה צמודה שטח מחסן כמות חניות מס’ מחסן מס חניה (1) מס חניה (2) כיווני אוייר מחיר דירה נכון לתאריך 15/10/22 […]

הגרלה 1122 מגרש 104 בניין 5

מגרש 104 בנין 5 להורדת טבלה מחירון בנין 5 לחץ כאן מדד נכון ליום 15.10.2022: 127.5​ מספר/שם מבנה מספר מגרש בתב’ע מספר דירה קומה מספר חדרים שטח דירה* (מטר) שטח מרפסת שמש ו/או שטח גינה צמודה שטח מחסן כמות חניות מס’ מחסן מס חניה (1) מס חניה (2) כיווני אוייר מחיר דירה נכון לתאריך 15/10/22 […]

הגרלה 1122 מגרש 104 בניין 4

מגרש 104 בנין 4 להורדת טבלה מחירון בנין 4 לחץ כאן מדד נכון ליום 15.10.2022: 127.5​ מספר/שם מבנה מספר מגרש בתב’ע מספר דירה קומה מספר חדרים שטח דירה* (מטר) שטח מרפסת שמש ו/או שטח גינה צמודה שטח מחסן כמות חניות מס’ מחסן מס חניה (1) מס חניה (2) כיווני אוייר מחיר דירה נכון לתאריך 15/10/22 […]

הגרלה 1122 מגרש 104 בניין 3

מגרש 104 בנין 3 להורדת טבלה מחירון בנין 3 לחץ כאן מדד נכון ליום 15.10.2022: 127.5​ מספר/שם מבנה מספר מגרש בתב’ע מספר דירה קומה מספר חדרים שטח דירה* (מטר) שטח מרפסת שמש ו/או שטח גינה צמודה שטח מחסן כמות חניות מס’ מחסן מס חניה (1) מס חניה (2) כיווני אוייר מחיר דירה נכון לתאריך 15/10/22 […]

הגרלה 1122 מגרש 104 בניין 2

מגרש 104 בנין 2 להורדת טבלה מחירון בנין 2 לחץ כאן מדד נכון ליום 15.10.2022: 127.5​ מספר/שם מבנה מספר מגרש בתב’ע מספר דירה קומה מספר חדרים שטח דירה* (מטר) שטח מרפסת שמש ו/או שטח גינה צמודה שטח מחסן כמות חניות מס’ מחסן מס חניה (1) מס חניה (2) כיווני אוייר מחיר דירה נכון לתאריך 15/10/22 […]

הגרלה 1122 מגרש 104 בניין 1

מגרש 104 בנין 1 להורדת טבלה מחירון בנין 1 לחץ כאן מדד נכון ליום 15.10.2022: 127.5​ מספר/שם מבנה מספר מגרש בתב’ע מספר דירה קומה מספר חדרים שטח דירה* (מטר) שטח מרפסת שמש ו/או שטח גינה צמודה שטח מחסן כמות חניות מס’ מחסן מס חניה (1) מס חניה (2) כיווני אוייר מחיר דירה נכון לתאריך 15/10/22 […]

הגרלה 1122 מגרש 103 בניין 4

מגרש 103 בנין 4 להורדת טבלה מחירון בנין 4 לחץ כאן מדד נכון ליום 15.10.2022: 127.5​ מספר/שם מבנה מספר מגרש בתב’ע מספר דירה קומה מספר חדרים שטח דירה* (מטר) שטח מרפסת שמש ו/או שטח גינה צמודה שטח מחסן כמות חניות מס’ מחסן מס חניה (1) מס חניה (2) כיווני אוייר מחיר דירה נכון לתאריך 15/10/22 […]

הגרלה 1122 מגרש 103 בניין 3

מגרש 103 בנין 3 להורדת טבלה מחירון בנין 3 לחץ כאן מדד נכון ליום 15.10.2022: 127.5​ מספר/שם מבנה מספר מגרש בתב’ע מספר דירה קומה מספר חדרים שטח דירה* (מטר) שטח מרפסת שמש ו/או שטח גינה צמודה שטח מחסן כמות חניות מס’ מחסן מס חניה (1) מס חניה (2) כיווני אוייר מחיר דירה נכון לתאריך 15/10/22 […]

הגרלה 1122 מגרש 103 בניין 2

מגרש 103 בנין 2 להורדת טבלה מחירון בנין 2 לחץ כאן מדד נכון ליום 15.10.2022: 127.5​ מספר/שם מבנה מספר מגרש בתב’ע מספר דירה קומה מספר חדרים שטח דירה* (מטר) שטח מרפסת שמש ו/או שטח גינה צמודה שטח מחסן כמות חניות מס’ מחסן מס חניה (1) מס חניה (2) כיווני אוייר מחיר דירה נכון לתאריך 15/10/22 […]