בחירת דירה | ראש העין | 2065

בחירת דירה | ראש העין הגרלה 2065 להורדת טבלה בחירת דירה 11.09.2023 לחץ כאן 11.09.2023 מס' מגרש מס' בניין מס' דירה מס' חד' 131 2 12 5 131 2 15 5 131 2 14 3 301 3 12 5 301 3 3 5 131 1 14 3 301 2 4 5 301 1 8 5 […]

ראש העין מתחם 3 | מגרש 301 בניין 3

ראש העין מתחם 3הגרלה 301 בנין 3 להורדת טבלה מחירון בנין 3 לחץ כאן מספר/שם מבנה מספר מגרש בתב'ע מספר דירה קומה מספר חדרים שטח דירה* (מטר) שטח מרפסת שמש ו/או שטח גינה צמודה שטח מחסן מס' מחסן חניה חניה כיווני אוויר מחיר בניין 3 301 7 2 5 122.64 10.47 – – 83 84 […]

ראש העין מתחם 3 | מגרש 301 בניין 2

ראש העין מתחם 3הגרלה 301 בנין 2 להורדת טבלה מחירון בנין 2 לחץ כאן מספר/שם מבנה מספר מגרש בתב'ע מספר דירה קומה מספר חדרים שטח דירה* (מטר) שטח מרפסת שמש ו/או שטח גינה צמודה שטח מחסן מס' מחסן חניה חניה כיווני אוויר מחיר בניין 2 301 1 1 5 124.6 15.48 – – 50 51 […]

ראש העין מתחם 3 | מגרש 301 בניין 1

ראש העין מתחם 3הגרלה 301 בנין 1 להורדת טבלה מחירון בנין 1 לחץ כאן מספר/שם מבנה מספר מגרש בתב'ע מספר דירה קומה מספר חדרים שטח דירה* (מטר) שטח מרפסת שמש ו/או שטח גינה צמודה שטח מחסן מס' מחסן חניה חניה כיווני אוויר מחיר בניין 1 301 3 1 5 122.85 19.08 – – 21 22 […]

ראש העין הגרלה 2065 מתחמים

ראש העין הגרלה 2065 מסמכים משפטיים תוכניות דירה מסמכים משפטים ייפוי כוח נוטריוני לבחירת דירה עי צד שלישי ייפוי כוח נוטריוני בלתי חוזר לרכישת דירה ייפוי כוח לבחירת דירה הסכם מכר ג4 סופי וחתום מפרט סופי וחתום מצגת הפרויקט מתחם 3 חניות ומחסנים בנין 3 בנין 2 בנין 1 מתחם 4 חניות ומחסנים בנין 2 […]

ראש העין הגרלה 2065

ראש העין הגרלה 2065 לקטלוג הפרויקט לחצו כאן מצגת הפרויקט for sale למתחמי הגרלה 2065לחץ כאן שאלות ותשובות מהו סדר בחירת הדירה? במידה ולא אוכל להגיע לבחירת הדירה , מה ניתן לעשות? האם ניתן לדחות את הפגישה שנקבעה לי לבחירת דירה? איך בוחרים דירה תוך 45 דקות בלבד? האם ניתן לבצע שינוים בדירה? מתי משלמים? […]