בחירת דירה ראשון לציון

*8090 מכירות בחירת דירה – ראשון לציון להורדת טבלה בחירת דירה 26.08.2021 לחץ כאן להורדת טבלה בחירת דירה 25.08.2021 לחץ כאן להורדת טבלה בחירת דירה 24.08.2021 לחץ כאן להורדת טבלה בחירת דירה 23.08.2021 לחץ כאן להורדת טבלה בחירת דירה 22.08.2021 לחץ כאן מדד שפורסם ב-15.06.2021 בגין חודש 05.21 118.3 26.08.2021 25.08.2021 24.08.2021 23.08.2021 22.08.2021 צור […]

ראשון לציון מגרש 753

*8090 מכירות ראשון לציון מגרש 753 מסמכים משפטים תכנית דירות בנין 43 תכנית דירות בנין 33 תכנית מכר קומתית בנין 43 תכנית מכר קומתית בנין 33 צור קשר מכירות קניון כפר סבא הירוקה רחוב רפפורט 3, קומה 1 09-7755525 מכירות צור קשר מכירות קניון כפר סבא הירוקה רחוב רפפורט 3, קומה 1 09-7755525 מכירות

ראשון לציון 753 בניין 43

*8090 מכירות בנין 43 להורדת טבלה מחירון בניין 43 לחץ כאן מדד שפורסם ב-15.08.2021 בגין חודש 05.21 – 119.3 צור קשר מכירות 09-7755525 מכירות קניון כ”ס הירוקה רח’ רפפורט 3, קומה 1 sisi@rshbiro.com אימייל צור קשר מכירות קניון כ”ס הירוקה רח’ רפפורט 3 , קומה 1 09-7755525 מכירות sisi@rshbiro.com אימייל

ראשון לציון 753 בניין 33

*8090 מכירות בנין 33 להורדת טבלה מחירון בניין 33 לחץ כאן מדד שפורסם ב-15.09.2021 בגין חודש 05.21 – 120.0 צור קשר מכירות 09-7755525 מכירות קניון כ”ס הירוקה רח’ רפפורט 3, קומה 1 sisi@rshbiro.com אימייל צור קשר מכירות קניון כ”ס הירוקה רח’ רפפורט 3 , קומה 1 09-7755525 מכירות sisi@rshbiro.com אימייל

ראשון לציון מגרש 752

*8090 מכירות ראשון לציון מגרש 752 מסמכים משפטים תכנית דירות בנין 42 תכנית דירות בנין 32 תכנית מכר קומתית בנין 42 תכנית מכר קומתית בנין 32 צור קשר מכירות קניון כפר סבא הירוקה רחוב רפפורט 3, קומה 1 09-7755525 מכירות צור קשר מכירות קניון כפר סבא הירוקה רחוב רפפורט 3, קומה 1 09-7755525 מכירות

ראשון לציון 752 בניין 42

*8090 מכירות בנין 42 להורדת טבלה מחירון בניין 42 לחץ כאן מדד שפורסם ב-15.08.2021 בגין חודש 05.21 – 119.3 צור קשר מכירות 09-7755525 מכירות קניון כ”ס הירוקה רח’ רפפורט 3, קומה 1 sisi@rshbiro.com אימייל צור קשר מכירות קניון כ”ס הירוקה רח’ רפפורט 3 , קומה 1 09-7755525 מכירות sisi@rshbiro.com אימייל

ראשון לציון 752 בניין 32

*8090 מכירות בנין 32 להורדת טבלה מחירון בניין 32 לחץ כאן מדד שפורסם ב-15.09.2021 בגין חודש 05.21 – 120.0 צור קשר מכירות 09-7755525 מכירות קניון כ”ס הירוקה רח’ רפפורט 3, קומה 1 sisi@rshbiro.com אימייל צור קשר מכירות קניון כ”ס הירוקה רח’ רפפורט 3 , קומה 1 09-7755525 מכירות sisi@rshbiro.com אימייל

ראשון לציון מגרש 702

*8090 מכירות ראשון לציון מגרש 702 מסמכים משפטים תכנית דירות בנין 41 תכנית דירות בנין 31 תכנית מכר קומתית בנין 41 תכנית מכר קומתית בנין 31 צור קשר מכירות קניון כפר סבא הירוקה רחוב רפפורט 3, קומה 1 09-7755525 מכירות צור קשר מכירות קניון כפר סבא הירוקה רחוב רפפורט 3, קומה 1 09-7755525 מכירות

ראשון לציון 702 בניין 41

*8090 מכירות בנין 41 להורדת טבלה מחירון בניין 41 לחץ כאן מדד שפורסם ב-15.08.2021 בגין חודש 05.21 – 119.3 צור קשר מכירות 09-7755525 מכירות קניון כ”ס הירוקה רח’ רפפורט 3, קומה 1 sisi@rshbiro.com אימייל צור קשר מכירות קניון כ”ס הירוקה רח’ רפפורט 3 , קומה 1 09-7755525 מכירות sisi@rshbiro.com אימייל

ראשון לציון 702 בנין 31

*8090 מכירות בנין 31 להורדת טבלה מחירון בניין 31 לחץ כאן מדד שפורסם ב-15.09.2021 בגין חודש 05.21 – 120.0 צור קשר מכירות 09-7755525 מכירות קניון כ”ס הירוקה רח’ רפפורט 3, קומה 1 sisi@rshbiro.com אימייל צור קשר מכירות קניון כ”ס הירוקה רח’ רפפורט 3 , קומה 1 09-7755525 מכירות sisi@rshbiro.com אימייל