מגרש 105 קריית אונו

*8090 מכירות מגרש 105 חניה ומחסנים קומת קרקע מגרש 105 מגרש 105 חניון 1- (1-200) חניון 1- מגרש 105 מגרש 105 חניון 2- (1-200) חניון 2- מגרש 105 תוכניות מכר חוברת מכר בנין 2 חוברת מכר בנין 1 מפרט סופי וחתום הסכם מכר נספח תיקונים להסכם מכר נספח תשלומים ייפוי כוח נוטריוני בלתי חוזר לרכישת […]

מתחם 104 קריית אונו

*8090 מכירות מגרש 104 חניה ומחסנים תכנית קומת קרקע מרתף חניה 1- (1-200) מרתף חניה 1- מרתף חניה 2- (1-200) מרתף חניה 2- תוכניות מכר חוברת מכר בניין 3 חוברת מכר בניין 2 חוברת מכר בניין 1 מסמכים טכניים מצגת הפרויקט תבע קרית אונו מפרט סופי וחתום 774 נספח תיקונים להסכם מכר הסכם מכר נספח […]

בנין 2 מגרש 105 קריית אונו

*8090 מכירות בנין 2 מדד בסיס 114.8 מדד 15.06.21 | 118.3 צור קשר מכירות קניון כ”ס הירוקה רח’ רפפורט 3 , קומה 1 09-7755525 מכירות sisi@rshbiro.com אימייל בנין 2 מדד בסיס 114.8 מדד 15.06.21 | 118.3 צור קשר מכירות 09-7755525 מכירות קניון כ”ס הירוקה רח’ רפפורט 3, קומה 1 sisi@rshbiro.com אימייל

בנין 1 מגרש 105 קריית אונו

*8090 מכירות בנין 1 מדד בסיס 114.8 מדד 15.08.21 | 119.3 צור קשר מכירות קניון כ”ס הירוקה רח’ רפפורט 3 , קומה 1 09-7755525 מכירות sisi@rshbiro.com אימייל בנין 1 מדד בסיס 114.8 מדד 15.08.21 | 119.3 צור קשר מכירות 09-7755525 מכירות קניון כ”ס הירוקה רח’ רפפורט 3, קומה 1 sisi@rshbiro.com אימייל

בנין 3 מגרש 104 קריית אונו

*8090 מכירות בנין 3 מדד בסיס 114.8 מדד 15.07.21 | 119 צור קשר מכירות קניון כ”ס הירוקה רח’ רפפורט 3 , קומה 1 09-7755525 מכירות sisi@rshbiro.com אימייל בנין 3 מדד בסיס 114.8 מדד 15.07.21 | 119 צור קשר מכירות 09-7755525 מכירות קניון כ”ס הירוקה רח’ רפפורט 3, קומה 1 sisi@rshbiro.com אימייל

בנין 2 מגרש 104 קריית אונו

*8090 מכירות בנין 2 מדד בסיס 114.8 מדד 15.08.21 | 119.3 צור קשר מכירות קניון כ”ס הירוקה רח’ רפפורט 3 , קומה 1 09-7755525 מכירות sisi@rshbiro.com אימייל בנין 2 מדד בסיס 114.8 מדד 15.08.21 | 119.3 צור קשר מכירות 09-7755525 מכירות קניון כ”ס הירוקה רח’ רפפורט 3, קומה 1 sisi@rshbiro.com אימייל

בנין 1 מגרש 104 קריית אונו

*8090 מכירות בנין 1 מדד בסיס 114.8 מדד 15.08.21 | 119.3 צור קשר מכירות קניון כ”ס הירוקה רח’ רפפורט 3 , קומה 1 09-7755525 מכירות sisi@rshbiro.com אימייל בנין 1 מדד בסיס 114.8 מדד 15.08.21 | 119.3 צור קשר מכירות 09-7755525 מכירות קניון כ”ס הירוקה רח’ רפפורט 3, קומה 1 sisi@rshbiro.com אימייל

קריית אונו

*8090 מכירות נאות אריאל שרון – קרית אונו צור קשר שאלות ותשובות מצגת הפרויקט מחירון ג’4 ראשי מסמכים שאלות ותשובות מצגת הפרויקט מחירון ג’4 ראשי for sale להגרלה 775 לחץ כאן תמהיל דירות for sale להגרלה 774 לחץ כאן להורדה טבלת אקסל מתחם 105 בנין 1 לחץ כאן להורדה טבלת אקסל מתחם 104 בנין 2 […]