רמלה

*8090 מכירות שבירו ברמלה מערב צור קשר שאלות ותשובות מצגת הפרויקט מחירון ג’4 ראשי צור קשר שאלות ותשובות מצגת הפרויקט מחירון ג’4 ראשי תמהיל דירות for sale להגרלה 1300 לחץ כאן Previous Next Previous Next מצגת הפרויקט Previous Next שאלות ותשובות מהו סדר בחירת הדירה? במידה ולא אוכל להגיע לבחירת הדירה , מה ניתן לעשות? […]

רמת גן

*8090 מכירות רמת גן צור קשר מסמכים להורדה ועיון שאלות ותשובות מצגת הפרויקט מחירון ג’4 ראשי מסמכים שאלות ותשובות מצגת הפרויקט מחירון ג’4 ראשי for sale להגרלה 778 לחץ כאן תמהיל דירות for sale להגרלה 777 לחץ כאן Previous Next Previous Next מצגת הפרויקט Previous Next שאלות ותשובות מהו סדר בחירת הדירה? במידה ולא אוכל […]

בנין 2 מגרש 105 קריית אונו

*8090 מכירות בנין 2 מדד בסיס 114.8 מדד 15.06.21 | 118.3 צור קשר מכירות קניון כ”ס הירוקה רח’ רפפורט 3 , קומה 1 09-7755525 מכירות sisi@rshbiro.com אימייל בנין 2 מדד בסיס 114.8 מדד 15.06.21 | 118.3 צור קשר מכירות 09-7755525 מכירות קניון כ”ס הירוקה רח’ רפפורט 3, קומה 1 sisi@rshbiro.com אימייל

בנין 1 מגרש 105 קריית אונו

*8090 מכירות בנין 1 מדד בסיס 114.8 מדד 15.07.21 | 119 צור קשר מכירות קניון כ”ס הירוקה רח’ רפפורט 3 , קומה 1 09-7755525 מכירות sisi@rshbiro.com אימייל בנין 1 מדד בסיס 114.8 מדד 15.07.21 | 119 צור קשר מכירות 09-7755525 מכירות קניון כ”ס הירוקה רח’ רפפורט 3, קומה 1 sisi@rshbiro.com אימייל

בנין 3 מגרש 104 קריית אונו

*8090 מכירות בנין 3 מדד בסיס 114.8 מדד 15.07.21 | 119 צור קשר מכירות קניון כ”ס הירוקה רח’ רפפורט 3 , קומה 1 09-7755525 מכירות sisi@rshbiro.com אימייל בנין 3 מדד בסיס 114.8 מדד 15.07.21 | 119 צור קשר מכירות 09-7755525 מכירות קניון כ”ס הירוקה רח’ רפפורט 3, קומה 1 sisi@rshbiro.com אימייל

בנין 2 מגרש 104 קריית אונו

*8090 מכירות בנין 2 מדד בסיס 114.8 מדד 15.07.21 | 119 צור קשר מכירות קניון כ”ס הירוקה רח’ רפפורט 3 , קומה 1 09-7755525 מכירות sisi@rshbiro.com אימייל בנין 2 מדד בסיס 114.8 מדד 15.07.21 | 119 צור קשר מכירות 09-7755525 מכירות קניון כ”ס הירוקה רח’ רפפורט 3, קומה 1 sisi@rshbiro.com אימייל

בנין 1 מגרש 104 קריית אונו

*8090 מכירות בנין 1 מדד בסיס 114.8 מדד 15.07.21 | 119 צור קשר מכירות קניון כ”ס הירוקה רח’ רפפורט 3 , קומה 1 09-7755525 מכירות sisi@rshbiro.com אימייל בנין 1 מדד בסיס 114.8 מדד 15.07.21 | 119 צור קשר מכירות 09-7755525 מכירות קניון כ”ס הירוקה רח’ רפפורט 3, קומה 1 sisi@rshbiro.com אימייל

קריית אונו

*8090 מכירות נאות אריאל שרון – קרית אונו צור קשר שאלות ותשובות מצגת הפרויקט מחירון ג’4 ראשי מסמכים שאלות ותשובות מצגת הפרויקט מחירון ג’4 ראשי for sale להגרלה 775 לחץ כאן תמהיל דירות for sale להגרלה 774 לחץ כאן להורדה טבלת אקסל מתחם 105 בנין 1 לחץ כאן להורדה טבלת אקסל מתחם 104 בנין 3 […]

אגם 3 – בנין 2

*8090 מכירות מדד תשומות הבניה שידוע ביום ההיתר 15.11.19 – 10.19: 114.30 מדד תשומות הבניה שפורסם ביום 15/06/2021 בגין חודש 1/2021: 118.3 צור קשר מכירות קניון כ”ס הירוקה רח’ רפפורט 3 , קומה 1 09-7755525 מכירות sisi@rshbiro.com אימייל מדד תשומות הבניה שידוע ביום ההיתר 15.11.19 – 10.19: 114.30 מדד תשומות הבניה שפורסם ביום 15/06/2021 בגין […]