באר יעקב מגרש 607

באר יעקב מגרש 607 בנין 203 | תוכניות דירה תכניות דירה בניין 203 מכר בנין 203 בנין 204 | תוכניות דירה תכניות דירה בניין 204 מכר בנין 204 מסמכים משפטיים הסכם מכר צור קשר מכירות רח’ ז’בוטינסקי פינת חטיבת גבעתי יבנה 08-9551600 מכירות hadar@rshbiro.com nofarm@rshbiro.com אימייל צור קשר מכירות 08-9551600 מכירות רח’ ז’בוטינסקי פינת חטיבת […]

באר יעקב בניין 204

באר יעקב בניין 204 להורדת טבלה מחירון בניין 204 לחץ כאן מדד בסיס: 119 מדד נכון ליום 15.01.2022 בגין חודש 10/21 – 121.50 צור קשר מכירות רח’ ז’בוטינסקי פינת חטיבת גבעתי יבנה 08-9551600 מכירות hadar@rshbiro.com nofarm@rshbiro.com אימייל צור קשר מכירות 08-9551600 מכירות רח’ ז’בוטינסקי פינת חטיבת גבעתי יבנה hadar@rshbiro.com nofarm@rshbiro.com אימייל

באר יעקב בניין 203

באר יעקב בניין 203 להורדת טבלה מחירון בניין 203 לחץ כאן מדד בסיס: 119 מדד נכון ליום 15.12.21 בגין חודש 10/21 – 121.2 צור קשר מכירות רח’ ז’בוטינסקי פינת חטיבת גבעתי יבנה 08-9551600 מכירות hadar@rshbiro.com nofarm@rshbiro.com אימייל צור קשר מכירות 08-9551600 מכירות רח’ ז’בוטינסקי פינת חטיבת גבעתי יבנה hadar@rshbiro.com nofarm@rshbiro.com אימייל

באר יעקב מגרש 218

באר יעקב מגרש 218 בנין 401 | תוכניות דירה תכניות דירה בניין 401 מכר בנין 401 בנין 402 | תוכניות דירה תכניות דירה בניין 402 מכר בנין 402 מסמכים משפטיים הסכם מכר צור קשר מכירות רח’ ז’בוטינסקי פינת חטיבת גבעתי יבנה 08-9551600 מכירות hadar@rshbiro.com nofarm@rshbiro.com אימייל צור קשר מכירות 08-9551600 מכירות רח’ ז’בוטינסקי פינת חטיבת […]

באר יעקב בניין 402

באר יעקב בניין 402 להורדת טבלה מחירון בניין 402 לחץ כאן מדד בסיס: 119 מדד נכון ליום 15.01.22 בגין חודש 10/21 – 121.50 צור קשר מכירות רח’ ז’בוטינסקי פינת חטיבת גבעתי יבנה 08-9551600 מכירות hadar@rshbiro.com nofarm@rshbiro.com אימייל צור קשר מכירות 08-9551600 מכירות רח’ ז’בוטינסקי פינת חטיבת גבעתי יבנה hadar@rshbiro.com nofarm@rshbiro.com אימייל

באר יעקב בניין 401

באר יעקב בניין 401 להורדת טבלה מחירון בניין 401 לחץ כאן מדד בסיס: 119 מדד נכון ליום 15.01.2022 בגין חודש 10/21 – 121.50 צור קשר מכירות רח’ ז’בוטינסקי פינת חטיבת גבעתי יבנה 08-9551600 מכירות hadar@rshbiro.com nofarm@rshbiro.com אימייל צור קשר מכירות 08-9551600 מכירות רח’ ז’בוטינסקי פינת חטיבת גבעתי יבנה hadar@rshbiro.com nofarm@rshbiro.com אימייל

באר יעקב מגרש 217

באר יעקב מגרש 217 בנין 403 | תוכניות דירה תכניות דירה בניין 403 מכר בנין 403 בנין 404 | תוכניות דירה תכניות דירה בניין 404 מכר בנין 404 מסמכים משפטיים הסכם מכר צור קשר מכירות רח’ ז’בוטינסקי פינת חטיבת גבעתי יבנה 08-9551600 מכירות hadar@rshbiro.com nofarm@rshbiro.com אימייל צור קשר מכירות 08-9551600 מכירות רח’ ז’בוטינסקי פינת חטיבת […]

באר יעקב בניין 404

באר יעקב בניין 404 להורדת טבלה מחירון בניין 404 לחץ כאן מדד בסיס: 119 מדד נכון ליום 15.12.21 בגין חודש 10/21 – 121.2 צור קשר מכירות רח’ ז’בוטינסקי פינת חטיבת גבעתי יבנה 08-9551600 מכירות hadar@rshbiro.com nofarm@rshbiro.com אימייל צור קשר מכירות 08-9551600 מכירות רח’ ז’בוטינסקי פינת חטיבת גבעתי יבנה hadar@rshbiro.com nofarm@rshbiro.com אימייל

באר יעקב בניין 403

באר יעקב בניין 403 להורדת טבלה מחירון בניין 403 לחץ כאן מדד בסיס: 119 מדד נכון ליום 15.10.21 בגין חודש 10/21 – 120.3 צור קשר מכירות רח’ ז’בוטינסקי פינת חטיבת גבעתי יבנה 08-9551600 מכירות hadar@rshbiro.com nofarm@rshbiro.com אימייל צור קשר מכירות 08-9551600 מכירות רח’ ז’בוטינסקי פינת חטיבת גבעתי יבנה hadar@rshbiro.com nofarm@rshbiro.com אימייל

באר יעקב מגרש 216

באר יעקב מגרש 216 בנין 101 | תוכניות דירה תכניות דירה בניין 101 מכר בנין 101 בנין 102 | תוכניות דירה תכניות דירה בניין 102 מכר בנין 102 מסמכים משפטיים הסכם מכר צור קשר מכירות רח’ ז’בוטינסקי פינת חטיבת גבעתי יבנה 08-9551600 מכירות hadar@rshbiro.com nofarm@rshbiro.com אימייל צור קשר מכירות 08-9551600 מכירות רח’ ז’בוטינסקי פינת חטיבת […]