באר יעקב בניין 203

באר יעקב בניין 203 להורדת טבלה מחירון בניין 203 לחץ כאן מדד בסיס: 119 מדד נכון ליום 15.12.21 בגין חודש 10/21 – 121.2 צור קשר מכירות רח’ ז’בוטינסקי פינת חטיבת גבעתי יבנה 08-9551600 מכירות hadar@rshbiro.com nofarm@rshbiro.com אימייל צור קשר מכירות 08-9551600 מכירות רח’ ז’בוטינסקי פינת חטיבת גבעתי יבנה hadar@rshbiro.com nofarm@rshbiro.com אימייל

באר יעקב בניין 403

באר יעקב בניין 403 להורדת טבלה מחירון בניין 403 לחץ כאן מדד בסיס: 119 מדד נכון ליום 15.10.21 בגין חודש 10/21 – 120.3 צור קשר מכירות רח’ ז’בוטינסקי פינת חטיבת גבעתי יבנה 08-9551600 מכירות hadar@rshbiro.com nofarm@rshbiro.com אימייל צור קשר מכירות 08-9551600 מכירות רח’ ז’בוטינסקי פינת חטיבת גבעתי יבנה hadar@rshbiro.com nofarm@rshbiro.com אימייל

באר יעקב בניין 102

באר יעקב בניין 102 להורדת טבלה מחירון בניין 102 לחץ כאן מדד בסיס: 119 מדד נכון ליום 15.12.21 בגין חודש 10/21 – 121.2 צור קשר מכירות רח’ ז’בוטינסקי פינת חטיבת גבעתי יבנה 08-9551600 מכירות hadar@rshbiro.com nofarm@rshbiro.com אימייל צור קשר מכירות 08-9551600 מכירות רח’ ז’בוטינסקי פינת חטיבת גבעתי יבנה hadar@rshbiro.com nofarm@rshbiro.com אימייל

באר יעקב מגרש 114

באר יעקב מגרש 114 בנין 301 | תוכניות דירה תכניות דירה בניין 301 מכר בנין 301 בנין 302 | תוכניות דירה תכניות דירה בניין 302 מכר בנין 302 מסמכים משפטיים הסכם מכר צור קשר מכירות רח’ ז’בוטינסקי פינת חטיבת גבעתי יבנה 08-9551600 מכירות hadar@rshbiro.com nofarm@rshbiro.com אימייל צור קשר מכירות 08-9551600 מכירות רח’ ז’בוטינסקי פינת חטיבת […]

באר יעקב בניין 302

באר יעקב בניין 302 להורדת טבלה מחירון בניין 302 לחץ כאן מדד בסיס: 119 מדד נכון ליום 15.12.21 בגין חודש 12/21 – 121.2 צור קשר מכירות רח’ ז’בוטינסקי פינת חטיבת גבעתי יבנה 08-9551600 מכירות hadar@rshbiro.com nofarm@rshbiro.com אימייל צור קשר מכירות 08-9551600 מכירות רח’ ז’בוטינסקי פינת חטיבת גבעתי יבנה hadar@rshbiro.com nofarm@rshbiro.com אימייל

באר יעקב בניין 301

באר יעקב בניין 301 להורדת טבלה מחירון בניין 301 לחץ כאן מדד בסיס: 119 מדד נכון ליום 15.12.21 בגין חודש 12/21 – 121.2 צור קשר מכירות רח’ ז’בוטינסקי פינת חטיבת גבעתי יבנה 08-9551600 מכירות hadar@rshbiro.com nofarm@rshbiro.com אימייל צור קשר מכירות 08-9551600 מכירות רח’ ז’בוטינסקי פינת חטיבת גבעתי יבנה hadar@rshbiro.com nofarm@rshbiro.com אימייל

באר יעקב בניין 305

באר יעקב בניין 305 להורדת טבלה מחירון בניין 305 לחץ כאן מדד בסיס: 119 מדד נכון ליום 15.12.21 בגין חודש 12/21 – 121.2 צור קשר מכירות רח’ ז’בוטינסקי פינת חטיבת גבעתי יבנה 08-9551600 מכירות hadar@rshbiro.com nofarm@rshbiro.com אימייל צור קשר מכירות 08-9551600 מכירות רח’ ז’בוטינסקי פינת חטיבת גבעתי יבנה hadar@rshbiro.com nofarm@rshbiro.com אימייל

באר יעקב בניין 304

באר יעקב בניין 304 להורדת טבלה מחירון בניין 304 לחץ כאן מדד בסיס: 119 מדד נכון ליום 15.12.21 בגין חודש 12/21 – 121.2 צור קשר מכירות רח’ ז’בוטינסקי פינת חטיבת גבעתי יבנה 08-9551600 מכירות hadar@rshbiro.com nofarm@rshbiro.com אימייל צור קשר מכירות 08-9551600 מכירות רח’ ז’בוטינסקי פינת חטיבת גבעתי יבנה hadar@rshbiro.com nofarm@rshbiro.com אימייל

באר יעקב בניין 303

באר יעקב בניין 303 להורדת טבלה מחירון בניין 303 לחץ כאן מדד בסיס: 119 מדד נכון ליום 15.12.21 בגין חודש 12/21 – 121.2 צור קשר מכירות רח’ ז’בוטינסקי פינת חטיבת גבעתי יבנה 08-9551600 מכירות hadar@rshbiro.com nofarm@rshbiro.com אימייל צור קשר מכירות 08-9551600 מכירות רח’ ז’בוטינסקי פינת חטיבת גבעתי יבנה hadar@rshbiro.com nofarm@rshbiro.com אימייל

באר יעקב מגרש 113

באר יעקב מגרש 113 בנין 303 | תוכניות דירה תכניות דירה בניין 303 מכר בנין 303 בנין 304 | תוכניות דירה תכניות דירה בניין 304 מכר בנין 304 בנין 305 | תוכניות דירה תכניות דירה בניין 305 מכר בנין 305 מסמכים משפטיים קנה מידה 1:100 קנה מידה 1:50 הסכם מכר צור קשר מכירות רח’ ז’בוטינסקי […]