דירות שנבחרו

*8090 מכירות הגרלה: 249 הדירות שמוצגות בטבלה מייצגות את המבנים שנבחרו בתאריך: 12.5.2019 Column #1 Column #2 Column #3 Column #1 Column #2 Column #3 הדירות שמוצגות בטבלה מייצגות את המבנים שנבחרו בתאריך: 13.5.2019 Column #1 Column #2 Column #3 Column #1 Column #2 Column #3 הדירות שמוצגות בטבלה מייצגות את המבנים שנבחרו בתאריך: 14.5.2019 […]

מתחם 10

*8090 מכירות הגרלה: 249 מס’ המתחם: 42983-(10) מחיר למטר כולל מע”מ בש”ח (ללא הצמדה): 9,003.15 מספר יח”ד במתחם: 143 מספר יח”ד במחיר למשתכן: 143 מדד בסיס 5/16: 108 מדד 04/19 שפורסם ב- 15/6/19 114.3 מסמכים משפטיים נספח תשלומים הסכם מכר צור קשר מכירות הרצליה החושלים 8 *8090 מכירות הגרלה: 249 מס’ המתחם: 42983-(10) מחיר למטר […]

מתחם 9

*8090 מכירות הגרלה: 249 מס’ המתחם: 42984(9) מחיר למטר כולל מע”מ בש”ח (ללא הצמדה): 9,003.15 מספר יח”ד במתחם: 52 מספר יח”ד במחיר למשתכן: 52 מדד בסיס 5/16: 108 מדד 04/19 שפורסם ב- 15/6/19 114.3 מסמכים משפטיים נספח תשלומים הסכם מכר צור קשר מכירות הרצליה החושלים 8 09-7412828 מכירות הגרלה: 249 מס’ המתחם: 42984(9) מחיר למטר […]

מתחם 8

*8090 מכירות הגרלה: 249 מס’ המתחם: 42987-(8) מחיר למטר כולל מע”מ בש”ח (ללא הצמדה): 9,237.15 מספר יח”ד במתחם: 26 מספר יח”ד במחיר למשתכן: 26 מדד בסיס 5/16: 108 מדד 04/19 שפורסם ב- 15/6/19 114.3 מסמכים משפטיים נספח תשלומים הסכם מכר צור קשר מכירות הרצליה החושלים 8 09-7412828 מכירות הגרלה: 249 מס’ המתחם: 42987-(8) מחיר למטר […]

מתחם 7

*8090 מכירות הגרלה: 249 מס’ המתחם: 42998-(7) מחיר למטר כולל מע”מ בש”ח (ללא הצמדה): 9,354.15 מספר יח”ד במתחם: 18 מספר יח”ד במחיר למשתכן: 18 מדד בסיס 5/16: 108 מדד 04/19 שפורסם ב- 15/6/19 114.3 מסמכים משפטיים נספח תשלומים הסכם מכר צור קשר מכירות הרצליה החושלים 8 *8090 מכירות הגרלה: 249 מס’ המתחם: 42998-(7) מחיר למטר […]

בניין 1013

*8090 מכירות הגרלה: 249 תוכניות קומה 3קרקע 2קרקע קומת כניסה קומת גג קומה ג קומה ב קומה א צור קשר מכירות הרצליה החושלים 8 *8090 מכירות הגרלה: 249 תוכניות קומה 3קרקע 2קרקע קומת כניסה קומת גג קומה ג קומה ב קומה א צור קשר מכירות *8090 מכירות הרצליה החושלים 8

בניין 1012

*8090 מכירות הגרלה: 249 תוכניות קומה 3קרקע 2קרקע קומת כניסה קומת גג קומה ג קומה ב קומה א צור קשר מכירות הרצליה החושלים 8 *8090 מכירות הגרלה: 249 תוכניות קומה 2קרקע קומת כניסה 3קרקע קומה ג קומת גג קומה ב קומה א צור קשר מכירות *8090 מכירות הרצליה החושלים 8

בניין 1011

*8090 מכירות הגרלה: 249 תוכניות קומה 3קרקע 2קרקע קומת כניסה קומת גג קומה ג קומה ב קומה א צור קשר מכירות הרצליה החושלים 8 *8090 מכירות הגרלה: 249 תוכניות קומה 3קרקע 2קרקע קומת כניסה קומת גג קומה ג קומה ב קומה א צור קשר מכירות *8090 מכירות הרצליה החושלים 8

בניין 1010

*8090 מכירות הגרלה: 249 Column #1 Column #2 Column #3 Column #1 Column #2 Column #3 תוכניות קומה 3קרקע 2קרקע קומת כניסה קומת גג קומה ג קומה ב קומה א צור קשר מכירות הרצליה החושלים 8 *8090 מכירות הגרלה: 249 Column #1 Column #2 Column #3 Column #1 Column #2 Column #3 תוכניות קומה 3קרקע […]

בניין 1009

*8090 מכירות הגרלה: 249 תוכניות קומה קומת כניסה קרקע קומת גג קומה ג קומה ב קומה א צור קשר מכירות הרצליה החושלים 8 *8090 מכירות הגרלה: 249 תוכניות קומה קומת כניסה קרקע קומת גג קומה ג קומה ב קומה א צור קשר מכירות *8090 מכירות הרצליה החושלים 8