בניין 8

מדד בסיס – 114.9

מדד תשומות בניה מעודכן ל15.07.21- 119

צור קשר מכירות

09-7755525

מכירות

קניון כ"ס

הירוקה

רח' רפפורט 3, קומה 1

צור קשר מכירות

קניון כ"ס הירוקה

רח' רפפורט 3 , קומה 1

09-7755525

מכירות