בנין 13

מדד שפורסם ב-15.08.2021 בגין חודש 05.21 - 119.3

צור קשר מכירות

09-7755525

מכירות

קניון כ"ס

הירוקה

רח' רפפורט 3, קומה 1

צור קשר מכירות

קניון כ"ס הירוקה

רח' רפפורט 3 , קומה 1

09-7755525

מכירות