רמלה מגרש 304

בנין 9 | תוכניות דירהבנין 10 | תוכניות דירהתכניות קומהצור קשר מכירות

קניון כפר סבא הירוקה

רחוב רפפורט 3, קומה 1

09-7755525

מכירות

צור קשר מכירות

קניון כפר סבא הירוקה

רחוב רפפורט 3, קומה 1

09-7755525

מכירות