בניין 101

הגרלה: 249

מס' המתחם: 42991-(1)

מחיר למטר כולל מע"מ בש"ח (ללא הצמדה): 9,237.15

מספר יח"ד במתחם: 63

מספר יח"ד במחיר למשתכן: 63

מדד בסיס 5/16: 108

צור קשר מכירות

הרצליה

החושלים 8

*8090

מכירות

בניין 101

הגרלה: 249

מס' המתחם: 42991-(1)

מחיר למטר כולל מע"מ בש"ח (ללא הצמדה): 9,237.15

מספר יח"ד במתחם: 63

מספר יח"ד במחיר למשתכן: 63

מדד בסיס 5/16: 108

צור קשר מכירות

*8090

מכירות

הרצליה

החושלים 8