מתחם 8

הגרלה: 249

מס' המתחם: 42987-(8)

מחיר למטר כולל מע"מ בש"ח (ללא הצמדה): 9,237.15

מספר יח"ד במתחם: 26

מספר יח"ד במחיר למשתכן: 26

מדד בסיס 5/16: 108

מדד 04/19 שפורסם ב- 15/6/19 114.3

מסמכים משפטייםצור קשר מכירות

הרצליה

החושלים 8

09-7412828

מכירות

מתחם 8

הגרלה: 249

מס' המתחם: 42987-(8)

מחיר למטר כולל מע"מ בש"ח (ללא הצמדה): 9,237.15

מספר יח"ד במתחם: 26

מספר יח"ד במחיר למשתכן: 26

מדד בסיס 5/16: 108

מדד 04/19 שפורסם ב- 15/5/19 114.2

מסמכים משפטייםצור קשר מכירות

09-7412828

מכירות

הרצליה

החושלים 8