מתחם 7

הגרלה: 249

מס' המתחם: 42998-(7)

מחיר למטר כולל מע"מ בש"ח (ללא הצמדה): 9,354.15

מספר יח"ד במתחם: 18

מספר יח"ד במחיר למשתכן: 18

מדד בסיס 5/16: 108

מדד 04/19 שפורסם ב- 15/6/19 114.3

מסמכים משפטייםצור קשר מכירות

הרצליה

החושלים 8

*8090

מכירות

מתחם 7

הגרלה: 249

מס' המתחם: 42998-(7)

מחיר למטר כולל מע"מ בש"ח (ללא הצמדה): 9,354.15

מספר יח"ד במתחם: 18

מספר יח"ד במחיר למשתכן: 18

מדד בסיס 5/16: 108

מדד 04/19 שפורסם ב- 15/6/19 114.3

מסמכים משפטייםצור קשר מכירות

*8090

מכירות

הרצליה

החושלים 8