מתחם 6

הגרלה: 249

מס' המתחם: 42997-(6)

מחיר למטר כולל מע"מ בש"ח (ללא הצמדה): 9,319.05

מספר יח"ד במתחם: 19

מספר יח"ד במחיר למשתכן: 19

מדד בסיס 5/16: 108

מדד 04/19 שפורסם ב- 15/6/19 114.3

מסמכים משפטייםצור קשר מכירות

הרצליה

החושלים 8

*8090

מכירות

מתחם 6

הגרלה: 249

מס' המתחם: 42997-(6)

מחיר למטר כולל מע"מ בש"ח (ללא הצמדה): 9,319.05

מספר יח"ד במתחם: 19

מספר יח"ד במחיר למשתכן: 19

מדד בסיס 5/16: 108

מדד 04/19 שפורסם ב- 15/6/19 114.3

מסמכים משפטייםצור קשר מכירות

*8090

מכירות

הרצליה

החושלים 8