מתחם 1

הגרלה: 249

מס' המתחם: 42991-(1)

מחיר למטר כולל מע"מ בש"ח (ללא הצמדה): 9,237.15

מספר יח"ד במתחם: 32

מספר יח"ד במחיר למשתכן: 32

מדד בסיס 5/16: 108

מדד 04/19 שפורסם ב- 15/6/19 114.3

צור קשר מכירות

הרצליה

החושלים 8

*8090

מכירות

מתחם 1

הגרלה: 249

מס' המתחם: 42991-(1)

מחיר למטר כולל מע"מ בש"ח (ללא הצמדה): 9,237.15

מספר יח"ד במתחם: 32

מספר יח"ד במחיר למשתכן: 32

מדד בסיס 5/16: 108

מדד 04/19 שפורסם ב- 15/6/19 114.3

צור קשר מכירות

*8090

מכירות

הרצליה

החושלים 8