מתחם 3

הגרלה: 249

מס' המתחם: 42994-(3)

מחיר למטר כולל מע"מ בש"ח (ללא הצמדה): 9,354.15

מספר יח"ד במתחם: 16

מספר יח"ד במחיר למשתכן: 16

מדד בסיס 5/16: 108

מדד 04/19 שפורסם ב- 15/6/19 114.3

מסמכים משפטייםצור קשר מכירות

הרצליה

החושלים 8

09-7412828

מכירות

מתחם 3

הגרלה: 249

מס' המתחם: 42994-(3)

מחיר למטר כולל מע"מ בש"ח (ללא הצמדה): 9,354.15

מספר יח"ד במתחם: 16

מספר יח"ד במחיר למשתכן: 16

מדד בסיס 5/16: 108

מדד 04/19 שפורסם ב- 15/6/19 114.3

מסמכים משפטייםצור קשר מכירות

09-7412828

מכירות

הרצליה

החושלים 8