מתחם 10

הגרלה: 249

מס' המתחם: 42983-(10)

מחיר למטר כולל מע"מ בש"ח (ללא הצמדה): 9,003.15

מספר יח"ד במתחם: 143

מספר יח"ד במחיר למשתכן: 143

מדד בסיס 5/16: 108

מדד 04/19 שפורסם ב- 15/6/19 114.3

מסמכים משפטייםצור קשר מכירות

הרצליה

החושלים 8

*8090

מכירות

מתחם 10

הגרלה: 249

מס' המתחם: 42983-(10)

מחיר למטר כולל מע"מ בש"ח (ללא הצמדה): 9,003.15

מספר יח"ד במתחם: 143

מספר יח"ד במחיר למשתכן: 143

מדד בסיס 5/16: 108

מדד 04/19 שפורסם ב- 15/6/19 114.3

מסמכים משפטייםצור קשר מכירות

*8090

מכירות

הרצליה

החושלים 8