מתחם 16 מגרש 292+291+290+289

הגרלת מקור: 304

הגרלת המשך: 1622

צור קשר מכירות

הרצליה

החושלים 8

*8090

שרות לקוחות

מתחם 16 מגרש 292+291+290+289

הגרלת מקור: 304

הגרלת המשך: 1622

צור קשר מכירות

*8090

שרות לקוחות

הרצליה

החושלים 8