מגרש 105

חניה ומחסניםתוכניות מכרתכניות מכר 1:50

צור קשר מכירות

קניון כ"ס הירוקה

רח' רפפורט 3 , קומה 1

09-7755525

מכירות

מגרש 105

חניה ומחסניםתוכניות מכרתכניות מכר 1:50

צור קשר מכירות

09-7755525

מכירות

קניון כ"ס

הירוקה

רח' רפפורט 3, קומה 1