בניין 901 מגרש 9

הגרלת מקור: 303

הגרלות המשך: 903,713

מדד בסיס 1/2017: 109.0

מדד 02/2021: 114.8

צור קשר מכירות

הרצליה

החושלים 8

*8090

שרות לקוחות

בניין 901 מגרש 9

הגרלת מקור: 303

הגרלות המשך: 903,713

מדד בסיס 1/2017: 109.0

מדד 02/2021: 114.8

צור קשר מכירות

*8090

שרות לקוחות

הרצליה

החושלים 8