בניין 802 מגרש 8

הגרלת מקור: 303

הגרלות המשך: 903,713

מדד בסיס 1/2017: 109.0

מדד 07/2019: 114.3

צור קשר מכירות

הרצליה

החושלים 8

*8090

שרות לקוחות

בניין 802 מגרש 8

הגרלת מקור: 303

הגרלות המשך: 903,713

מדד בסיס 1/2017: 109.0

מדד 07/2019: 114.3

צור קשר מכירות

*8090

שרות לקוחות

הרצליה

החושלים 8