בניין 602 מגרש 6

הגרלת מקור: 306

הגרלות המשך: 1032,821

מדד בסיס 1/2017: 109.0

מדד 07/2019: 114.3

צור קשר מכירות

הרצליה

החושלים 8

*8090

שרות לקוחות

בניין 602 מגרש 6

הגרלת מקור: 306

הגרלות המשך: 1032,821

מדד בסיס 1/2017: 109.0

מדד 07/2019: 114.3

צור קשר מכירות

*8090

שרות לקוחות

הרצליה

החושלים 8