בניין 3201

הגרלת מקור: 301

הגרלת המשך: 1269,904

מדד בסיס 1/2017: 109.0

מדד 06/2020: 114.7

צור קשר מכירות

הרצליה

החושלים 8

*8090

שרות לקוחות

בניין 3201

הגרלת מקור: 301

הגרלת המשך: 1269,904

מדד בסיס 1/2017: 109.0

מדד 06/2020: 114.7

צור קשר מכירות

*8090

שרות לקוחות

הרצליה

החושלים 8