בניין 3102

הגרלת מקור: 302

הגרלות המשך: 1190,822

מדד בסיס 1/2017: 109.0

מדד 05/2020: 114.8

תוכניות קומהצור קשר מכירות

הרצליה

החושלים 8

*8090

שרות לקוחות

בניין 3102

הגרלת מקור: 302

הגרלות המשך: 1190,822

מדד בסיס 1/2017: 109.0

מדד 05/2020: 114.8

תוכניות קומהצור קשר מכירות

*8090

שרות לקוחות

הרצליה

החושלים 8