בניין 303 מגרש 3

הגרלת מקור: 303

הגרלות המשך: 903,713

מדד בסיס 1/2017: 109.0

מדד 05/2019: 114.3

צור קשר מכירות

הרצליה

החושלים 8

*8090

שרות לקוחות

בניין 303 מגרש 3

הגרלת מקור: 303

הגרלות המשך: 903,713

מדד בסיס 1/2017: 109.0

מדד 05/2019: 114.3

צור קשר מכירות

*8090

שרות לקוחות

הרצליה

החושלים 8