בניין 204 מגרש 2

הגרלת מקור: 299

הגרלות המשך: 902,714

מדד בסיס 1/2017: 109.0

מדד 05/2019: 114.3

צור קשר מכירות

הרצליה

החושלים 8

*8090

שרות לקוחות

בניין 204 מגרש 2

הגרלת מקור: 299

הגרלות המשך: 902,714

מדד בסיס 1/2017: 109.0

מדד 05/2019: 114.3

צור קשר מכירות

*8090

שרות לקוחות

הרצליה

החושלים 8