בניין 1601 מגרש 290

הגרלת מקור: 304

הגרלת המשך: 1622

מדד בסיס 1/2017: 109.0

מדד 02/2021: 114.8

צור קשר מכירות

הרצליה

החושלים 8

*8090

שרות לקוחות

בניין 1601 מגרש 290

הגרלת מקור: 304

הגרלת המשך: 1622

מדד בסיס 1/2017: 109.0

מדד 02/2021: 114.8

צור קשר מכירות

*8090

שרות לקוחות

הרצליה

החושלים 8