בניין 102 מגרש 1

הגרלת מקור: 299

הגרלות המשך: 902,714

מדד בסיס 1/2017: 109.0

מדד 04/2019: 114.2

צור קשר מכירות

הרצליה

החושלים 8

*8090

שרות לקוחות

בניין 102 מגרש 1

הגרלת מקור: 299

הגרלות המשך: 902,714

מדד בסיס 1/2017: 109.0

מדד 04/2019: 114.2

צור קשר מכירות

*8090

שרות לקוחות

הרצליה

החושלים 8