באר יעקב בניין 403

מדד בסיס: 119

מדד נכון ליום 15.10.21 בגין חודש 10/21 - 120.3

צור קשר מכירות

רח' ז'בוטינסקי

פינת חטיבת

גבעתי

יבנה

08-9551600

מכירות

צור קשר מכירות

08-9551600

מכירות

רח' ז'בוטינסקי

פינת חטיבת

גבעתי

יבנה