אגם 3 – בנין 2

מדד תשומות הבניה שידוע ביום ההיתר 15.11.19 - 10.19: 114.30

מדד תשומות הבניה שפורסם ביום 15/10/2021 בגין חודש 1/2021: 120.3

צור קשר מכירות

קניון כ"ס הירוקה

רח' רפפורט 3 , קומה 1

09-7755525

מכירות

אגם 3 – בנין 2

מדד תשומות הבניה שידוע ביום ההיתר 15.11.19 - 10.19: 114.30

מדד תשומות הבניה שפורסם ביום 15/10/2021 בגין חודש 1/2021: 120.3

צור קשר מכירות

09-7755525

מכירות

קניון כ"ס

הירוקה

רח' רפפורט 3, קומה 1